บริษัท อาร์กอนเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 22 กันยายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ บริการกำจัดและป้องกันแมลง (Pest Control) แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มอาคาร โครงการ บ้าน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ๆ และยังเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวางท่อ (Pipe System) ระบบอัดน้ำยาผ่านท่อ (Reticulation System) พร้อมกันนี้ยังมีนวัตกรรมใหม่ของการกำจัดปลวก ระบบเหยื่อล่อ Exterra Baiting System ซึ่งสามารถกำจัดปลวกได้ 100% เป็นการกำจัดปลวกที่ไม่ทำอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง นอก จากนี้เรายังมีบริการ HYGIENE สุขอนามัยเพื่อสิ่งแวดล้อม

 
  • บริษัทเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง Thailand Pest Management Association (TPMA)
  • บริษัทใช้เคมีที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสภาวะแวดล้อม โดยได้ใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSC)
  • เคมีทุกตัวผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณะสุขแล้ว
  • พนักงานมีความชำนาญในการทำบริการ มีการอบรมอย่างต่อ เนื่อง
 
  • บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักความพึงพอใจ ของลูกค้าเป็นหลัก
  • ให้บริการที่รวดเร็วฉับไวและตรงต่อเวลา
  • รายงานการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • แก้ไขปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
 
© Copyright. Arkon Service (Thailand) Co., Ltd. All Right Reserved. | Design by Phuket Solution