กำจัด มด กำจัด แมลงสาบ กำจัด หนู กำจัด ยุง กำจัด ปลวก
 
มด
ความรู้เกี่ยวกับมด

มด ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera มีจำนวนชนิดมากกว่า 12,000 ชนิด โดยพบมากในประเทศเขตร้อน มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว มีการแบ่งวรรณะกันทำหน้าที่คือ วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียเป็นหมัน ทำหน้าที่หาอาหาร สร้างและซ่อมแซมรัง ปกป้องรังจากศัตรู ดูแลตัวอ่อน และอื่นๆอีกมากมาย เป็นวรรณะที่พบได้มากที่สุด วรรณะสืบพันธุ์ เป็นมดเพศผู้ และราชินี เพศเมีย มีหน้าที่สืบพันธุ์

 
โครงสร้างของมดนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนกลาง และส่วนท้อง

1. ส่วนหัว ส่วนหัวของมด มีหลายรูปร่าง เช่น รูปร่างห้าเหลี่ยม รูปร่างมังกรต หรือวงรี ซึ่งมีส่วนที่สำคัญอีกคือ

* หนวด หนวดของมดนั้นแตกต่างจากแมลงกลุ่มอื่น คือ หนวดของมดจะม้วนเข้าศอก เว้นแต่มดสายพันธุ์ Fomisintos ที่จะมีลักษณะการม้วนหนวดเหมือนแมลงชนิดอื่นๆ หนวดมด มีหน้าที่รับรู้สื่อสารและรายงานสถาณภาพต่างๆของบริเวณนั้นๆ ในการสื่อสารมดจะใช้หนวดมาสัมผัสกันเป็นการสื่อสารแบบ ลอย (Emando) หนวดของมดจะแบ่งออกเป็นปล้องๆ ซึ่งแล้วแต่ประเภท วรรณะของมด ซึ่งแบ่งออกดังนี้
มดราชินี (Queen Ant) มีหนวดประมาณ 210-254 ปล้อง
มดเพศผู้ (Male Ant) มีหนวดประมาณ 117-163 ปล้อง
มดเพศเมีย (Female Ant) มีหนวดประมาณ 131-155 ปล้อง
มดงาน (Worker Ant) มีหนวดประมาน 83 -117 ปล้อง
 
* ตา แบ่งได้เป็นสองประเภทคือ ตารวมและ ตาเดี่ยว
ตารวม คือ ตาที่มีอยู่เป็นคู่ อาจมีลักษะอื่นๆด้วย เช่น ตาเป็นมี ตา 2 คู่ และไม่จำเป็นต้องอยู่บริเวณข้างหน้าเสมอไป มดส่วนใหญ่จะมีตาเป็นประเภทตารวม
ตาเดี่ยว คือ ตาที่ไม่ใช่คู่ ส่วนใหญ่ จะมีสามตา และอยู่บริเวณล่างของหนวด
 
* ปาก ปากของมดจะมีอยู่สองลักษณะ คือ แบบกัดกิน (Thorix) และปากแบบลักษะดูด (Thorase)
ปากแบบกัดกิน จะมีลักษณะเป็นฟันสองซี่ จะคมมาก พบได้ในมดงาน
ปากแบบลักษณะดูด จะมีไวสำหรับ ดูน้ำหวาน ตามเกสร พบในมดเพศเมีย และมดราชินี
 
2. ส่วนกลาง ส่วนกลางเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่าง ส่วนท้อง และส่วนหัว โดยมากจะเป็นทรงกระบอก อาจมีตุ่มหนามอยู่ด้วย
 
3. ส่วนท้อง เป็นส่วนที่อยู่ท้ายสุดของมด บางชนิดจะแตกออกเป็น 2 ส่วน เรียกว่า Wasted twin ซึ่งมดบางชนิดอาจมีเหล็กใน และบางชนิดก็มีช่องไว้ปล่อยสารป้องกันตัว
มดเป็นแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (Complete metamorphosis) ในวงจรชีวิตประกอบด้วย ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

เนื่องจากมด เป็นสัตว์สังคม สมาชิกที่อยู่ในรังจะมีการแบ่งชั้นวรรณะแยกออกจากกันให้เห็นชัดเจน ประกอบด้วย
 

1. มดแม่รัง หรือ มดราชินี มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นที่อยู่ในรัง มีปีก อกหนา ท้องใหญ่ สามารถสืบพันธุ์ได้ ทำหน้าที่สร้างรังและวางไข่ ตลอดจนควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในรัง
 
2. มดเพศผู้ โดยทั่วไปจะมีปีก แต่มีขนาดเล็กกว่ามดเพศเมีย มีหน้าที่ผสมพันธุ์
 
3. มดงาน เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก เป็นมดที่ออกหาอาหารและพบทั่วไป มีหน้าที่สร้างรัง รักษารัง ดูแลตัวอ่อนและราชินี
 
ประเภทของมดที่เราพบทั่วไป
1. มดคันไฟ - มีเหล็กใน ต่อยเจ็บ
2. มดละเอียด - พบมากในบ้าน ไม่มีเหล็กใน ชอบปล่อยกลิ่นฉุน บางคนเรียกมดเหม็น
3. มดดำ - ชอบกินน้ำตาลทราย เดินเร็วมาก ชอบคาบไข่
4. มดง่าม - หัวโต มักพบหน้าฝน สีดำ กัดเจ็บ
5. มดแดง - ตัวใหญ่ ท้องแดง- เขียว ชอบอยู่นอกบ้าน มีกรดส้มที่ท้อง
6. มดตะนอย - ตัวใหญ่สีดำ อยู่นอกบ้าน ทั้งกัดและต่อย
 
 
การป้องกันและกำจัดมด
• ภายในตัวบ้านหรืออาคาร
เจ้าหน้าที่จะสเปรย์หรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณที่พักของ มด บริเวณทางเดินของ มด บริเวณมุมอับชื้น หรือแหล่งอาหารของ มด และแหล่ง

บริเวณต่าง ๆ ภายในตัวบ้านเช่น วงกบประตู หน้าต่าง ท่อน้ำทิ้ง จุดที่ทิ้งเศษอาหาร รอยแตก รอยร้าวผนังบ้านหรืออาคาร ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ เป็นต้น

• ภายนอกตัวบ้านหรืออาคาร
ในกรณีพบรังมดให้ทำลายและใช้สารเคมีฉีดพ่นลงในบริเวณนั้นๆ บริเวณสนามหญ้า หรือกำแพงบ้าน ใช้สเปรย์สารเคมีป้องกันมด และบริเวณรอบ ๆ ริมบ้านหรืออาคารอาจจะใช้เคมีผงโรยโดยรอบเพื่อป้องกันมดนำอาหารเข้ามาในบ้าน ได้
 

  • การเตรียมพื้นที่ในการฉีด มด
- บริเวณในห้องครัวควรจัดเก็บอาหารให้มิดชิดหรือเครื่องครัวอื่นๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี
- ส่วนประกอบบริเวณอื่นๆ อาจจะต้องเก็บจัดข้าวของหรือเครื่องใช้ที่ไม่สามารถทนต่อน้ำหรือสารเคมีได้

• ข้อแนะนำ
การกำจัดมดที่ดีที่สุด คือการจัดการสุขาภิบาลภายในตัวบ้านการดูแลและรักษาความสะอาด ความชื้นในห้องครัวหรือมุมอับให้สะอาดอยู่เสมอ
การจัดเก็บขยะหรือเศษอาหารภายในบ้านควรจะทำอย่างสม่ำเสมอและทุกวัน ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืน ซึ่งมดอาจจะเข้ามาหาอาหารและเข้ามา รบกวนภายในบ้านได้
 
© Copyright. Arkon Service (Thailand) Co., Ltd. All Right Reserved. | Design by Phuket Solution